• u.SEUCH SEJ(LÖ)CH Lassisbackens Greja

  • SEUCH SEJ(LÖ)CH FIJCH Kougstabackens Nelson

J Skällbäckens Caesar

Jaktprov: 2x1:a

Utställning: Excellent+ck

SE J(LÖ)CH Skällbäckens Caine

Jaktprov: 3x1:a, 1x3:a

Utställning: Excellent

SE J(LÖ)CH Skällbäckens Calle

Jaktprov: 3x1:a

Utställning: Excellent+ck

J Skällbäckens Cello

Jaktprov: 1x1:a

Utställning: Good

SE J(LÖ)CH Skällbäckens Crut

Jaktprov: 3x1:a

Utställning: Excellent+ck

SEJ(LÖ)CH SE UCH Skällbäckens Cajsa

Jaktprov: 2x1:a, 1x2:a 1x3:a

Utställning: Excellent+ 3x ck

J Skällbäckens Calla

Jaktprov: 1x1:a

Utställning: Good