• u.SEUCH SEJ(LÖ)CH Lassisbackens Greja

  • e. SEJ(LÖ)CH Mottibäckens Dizl

Skällbäckens Anni

Utställning: Very good

AVLIDEN (tågdödad 2016) :(

Skällbäckens Ami

Utställning: Good

SEJ(LÖ)CH Skällbäckens Assar II

Jaktprov: 70 p, 78.5p, 77.5 p, 67 p, 60.5 p,

Utställning: Excellent + ck

 

SEJ(LÖ)CH Skällbäckens A-Rocky

Jaktprov: 66 p, 77.5 p, 77 p

Utställning: Excellent 

SE J(LÖ)CH Skällbäckens A-King

Jaktprov: 64 p, 83,5 p + preliminärt förstapris

Utställning: Very good

Skällbäckens Ask