Sjöstens Pontus har ståndskall på en fin tjur. Tjuren har även sällskap av ko med kalv utanför bild.