Stavrums Zenta

e.SUCH SJCH Ålbolandets Bellman u.SUCH SJCH Stavrums Zenta

J Stavrums Anja

Jaktprov: 51,5 p, 67 p, 67,5 p
Utställning: 3xcert
Stavrums Ammi

Utställning: 2:a