Härkilas Äjla

e.SUCH SJCH Ålbolandets Bellman u.SUCH SJCH Härkilas Äjla

SJCH Härkilas Asko I

Jaktprov 71 p, 71,5 p, 71 p
Utställning: 2:a
SUCH SJCH Härkilas Asko II

Jaktprov: 75 p, 78,5 p, 73 p
Utställning: 3xcert
J Härkilas Assie II

Jaktprov: 56 p
Utställning: ck