Härkilas Äjla

e.SUCH SJCH Ålbolandets Bellman u.SUCH SJCH Härkilas Äjla

Härkilas Leia I

Jaktprov: 53 p, 59 p
Utställning: ck
Härkilas Leo