Sjöstens Patrik skäller en kviga 300 m in på grannmarken. Detta var ett av hans första längre ståndskall. Han är vid detta tillfälle 18 mån.