Älgskallets Aritza

e.SUCH SJCH Ålbolandets Bellman u.SUCH NORDJCH Älgskallets Aritza

SEUCH SEJ(LÖ)CH Älgskallets Klara

Jaktprov: 74, 75 och 76 p
Utställning: 3 x ck jaktkl.
Älgskallets Krösa-Maja

Utställning: Excellent + ck
SE(LÖ)CH Älgskallets Kelly

Jaktprov: 78 p
Utställning: Good